Amonyak Depolama

Siparişleriniz için
0216 591 06 29
0216 591 00 61
0216 591 05 07

SATIN ALMA FORMU
 

Soğuk, kuru, iyi havalandırılmış yerlerde muhafaza edilmelidir.
İyi kapatılmış kaplarda sıcaktan sudan ve direk güneş ışığından korunmalıdır.
Kaplar, paslanmaz çelik, polietilen, propilen veya yumuşak çelik malzemeden olmalıdır. Kapları fiziksel hasarlara karşı koruyun.
Kolaylıkla reaksiyon verebileceği materyallerden uzak tutulmalıdır.
Depolarda sigara içilmemelidir.

 

Elleri ve gözleri koruyucu teçhizat kullanın.
Uygun havalandırma sağlayın.
Sıçrama ve dökülmelere karşı vücudu tamamen koruyucu giysiler giyin.
Seyreltme yapıldığında, asidi suya yavaş yavaş ve az miktarlarda ilave edin.
Kesinlikle sıcak su kullanmayın.
Amonyak Depolama

Yükleme, boşaltma ve kullanımda çok dikkatli olunmalı ve özel
talimatlara göre hareket edilmelidir.
Ambalaj çok dikkatli açılmalıdır.
Kullanım sırasında gözlük, eldiven gibi koruyucu tedbirler mutlaka alınmalıdır.

Havalandırılmış ortamda nemden ve sudan uzak tutulmalıdır. Ambalajlar sıkı kapatılmış olmalıdır.
Yanıcı materyaller ile bir araya gelince yangına sebep olabilir.
Suya , toprağa ve kanalizasyona karışmasına engel olunmalıdır.

Kaçınılması gereken durumlar;

Güçlü ısıtma.

Kaçınılması gereken maddeler;

Aşağıdaki maddeler ile patlama ve /veya toksik gaz oluşumu riski vardır.

Güçlü alkaliler,akrolein, aliminyum hidrür / ısı ,bor, hidrojen, bromür, kloratlar, hidroklorik asit, CrO3 ,kromil klorür, dimetilsülfat, etilen oksit (polimerizasyon), hidrojen flüorür,halojenler, halojen - halojen bileşikler, halojen oksitler, karbondioksit, hava, oksitleyici ajan, fosgen, fosforoksit, civa, su, nitrik asit, oksijen, asitler, sülfür dioksit, hidrojen sülfat, gümüş biileşikleri(depolama süresince), azot oksitler, nitrojen triklorür(dekompozisyon), hidrojen peroksit.

Kimyasallar ile uğraşırken ürün her zamanki dikkat ile kullanılmalıdır.


Amonyak| www.amonyak.org