Amonyak için Güvenlik Önlemleri

Siparişleriniz için
0216 591 06 29
0216 591 00 61
0216 591 05 07

SATIN ALMA FORMU
 

Karışımları ve buharları, burun, boğaz, nefes borusu ve bronşlarda tahrişe sebep olabilir.
Ağır maruz kalmalar sonucu ciğerlerde birikme ve ölüme sebebiyet verebilen pulmaner ödem ortaya çıkabilir.
Buharına ve karışımlarına uzun süreli ve sık sık maruz kalındığında, tedavisi mümkün olmayan ciğer
fonksiyonu bozuklukları ve dişlerde sararma ve dökülmeler ortaya çıkabilir.
Seyreltik çözeltisine uzun süreli ve sık sık maruz kalındığında, tahriş, kızarıklık, kurumaya sebep olabilir.
Suda çözünür.Toprakta yüksek hareketlilik gösterir.
Toprakta ve suda yavaş parçalanma eğilimi gösterir.
Çevreye dökülmesinden sakınılmalıdır.
Amonyak suda yaşayan canlılar için zararlıdır.
Atılması için öncelikle nötralize edimesi gereklidir.
Bitki örtüsü için zarara sebep olabilir.

Amonyak güvenlikÜrün AT yönergelerine / tehlikeli kimyasallar yönetmeliğine göre sınıflandırılmış ve işaretlenmiştir.
C : Korozif
Riziko uyarıları
R 35 Ciddi yanıklara neden olur.
R 36 Gözleri tahriş eder.
R 37 Solunum sistemini tahriş eder.
R 38
R 65
Güvenlik uyarıları
S 2 Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutun.
S 3 Serin yerde muhafaza edin.
S 23 Gaz / duman / buharını solumayın.
S 26 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
S 30 Kesinlikle üzerine su dökmeyin ve ilave etmeyin.
S 45
S 62
S 7/9 Kabı iyice kapalı halde ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edin.
S 24/25 Göz ve cilt ile temastan kaçının.
S 27/28
S 29/35 Kanalizasyona boşaltmayın, atığını ve kabını güvenli bir biçimde bertaraf edin.
S 36/37/39


Güvenlik Bilgi Formu

Ürünün tehlike tanımı Yanmalara neden olur. Su organizmaları için çok tehlikelidir.
Cildi tahriş eder.
Zararlı : solunması halinde akciğerde hasara sebep olabilir.
Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun.
( Mümkünse etiketi gösterin. )
Yutulması halinde kusturmayın, derhal ilk yardım servisine başvurun, kabı veya etiketi
gösterin.
Cilt ile teması halinde bulaşan giysiyi hemen çıkarın ve bol miktarda su ile hemen
yıkayın.
Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın.

Amonyak güvenlik
Yükleme, boşaltma ve kullanımda çok dikkatli olunmalı ve özel
talimatlara göre hareket edilmelidir.
Ambalaj çok dikkatli açılmalıdır.
Kullanım sırasında gözlük, eldiven gibi koruyucu tedbirler mutlaka alınmalıdır.

Tehlike Tanımı
Yanmalara neden olur. Su organizmaları için çok tehlikelidir

Koruyucu gözlük, Neopren Eldiven, Lastik bot ve özel solunum aygıtı kullanılmalıdır.

İlk Yardım Tedbirleri
Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutun.
Yanmalara neden olur. Su organizmaları için çok tehlikelidir.
Solunum sistemini tahriş eder.Solunumdan sonra soluyan kişi derhal temiz havaya çıkarılmalı ve doktor çağırılmalıdır.
Cilde teması tehlikelidir. Cilt temasından sonra temas eden bölge bol su ile yıkanmalıdır.Polietilen glikol 400 ile silinmelidir.Hemen etkilenen giysi çıkarılmalıdır.
Göz temasından kaçınılmalıdır. Eğer göz teması olmuşsa bol su ile göz kapağı tamamen açık olarak en az 10 dakika göz yıkanmalı ve göz doktoru çağırılmalıdır.
Yutulması halinde hastaya bol su içirin (gerekliyse bir kaç litre) kusturmayın (delme riskine karşı),derhal ilk yardım servisine başvurun, kabı veya etiketi
gösterin.Nötralize etmeye kalkmayın.


Uygun olan yerde lokal havalandırma yapın.
Cilde ve göze temas durumu için emniyet duşları bulundurun.
Kişisel korunma
Genel koruyucu ve sıhhi önlemler
Gıda maddelerinden, içeçeklerden ve yem maddelerinden uzak tutun.
Sıvı bulaşmış giysileri çıkarın.
Molalardan sonra ve mesai sonunda ellerinizi yıkayın.
Gözlerinize ve cildinize değmesinden kaçının.
Nefes koruyucu önlemler
Cilt koruyucu önlemler
Koruyucu giysiler giyin : Lastik bot, PVC eldiven, PVC giysi.
Gözü koruyucu önlemler
Koruma gözlüğü ve yüzü koruyucu siperlik kullanın.
Ortamda, gözü yıkamak için göz duşu bulundurun.

Kaçınılması gereken durumlar;

Güçlü ısıtma.

Kaçınılması gereken maddeler;

Aşağıdaki maddeler ile patlama ve /veya toksik gaz oluşumu riski vardır.

Güçlü alkaliler,akrolein, aliminyum hidrür / ısı ,bor, hidrojen, bromür, kloratlar, hidroklorik asit, CrO3 ,kromil klorür, dimetilsülfat, etilen oksit (polimerizasyon), hidrojen flüorür,halojenler, halojen - halojen bileşikler, halojen oksitler, karbondioksit, hava, oksitleyici ajan, fosgen, fosforoksit, civa, su, nitrik asit, oksijen, asitler, sülfür dioksit, hidrojen sülfat, gümüş biileşikleri(depolama süresince), azot oksitler, nitrojen triklorür(dekompozisyon), hidrojen peroksit.

Kimyasallar ile uğraşırken ürün her zamanki dikkat ile kullanılmalıdır.


Amonyak| www.amonyak.org