Amonyak Risk Bilgileri

Siparişleriniz için
0216 591 06 29
0216 591 00 61
0216 591 05 07

SATIN ALMA FORMU
 

Riziko uyarıları. (Amonyak %33 için )

R 20 Solunması halinde sağlığa zararlıdır.
R 21 Deri ile temasta sağlığa zararlıdır.
R 22 Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
R 34 Yanıklara neden olur.
R 36 Gözleri tahriş eder.
R 37 Solunum sistemini tahriş eder.
R 38 Cildi tahriş eder.
R 41 Ciddi göz hasarları tehlikesi

Güvenlik uyarıları


S 2 Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutun.
S 3 Serin yerde muhafaza edin.
S 7 Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edin.
S 23 Gaz / duman / buharını solumayın.
S 24 / 25 Göz ve cilt ile temastan kaçının.
S 26 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
S 27 / 28 Cilt ile teması halinde bulaşan giysiyi hemen çıkarın ve bol miktarda su ile hemen yıkayın.
S 29 / 35 Kanalizasyona boşaltmayın, atığını ve kabını güvenli bir biçimde bertaraf edin.
S 36 Uygun koruyucu giysi ile çalışınız.
S 37 Uygun koruyucu eldiven ile çalışınız.
S 39 Koruyucu gözlük/maske kullanınız.
S 45 Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun.
( Mümkünse etiketi gösterin. )

Yanmalara neden olur. Su organizmaları için çok tehlikelidir.

 

Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutun.
Solunum sistemini tahriş eder.Solunumdan sonra soluyan kişi derhal temiz havaya çıkarılmalı ve doktor çağırılmalıdır.
Cilde teması tehlikelidir. Cilt temasından sonra temas eden bölge bol su ile yıkanmalıdır.Polietilen glikol 400 ile silinmelidir.Hemen etkilenen giysi çıkarılmalıdır.
Göz temasından kaçınılmalıdır. Eğer göz teması olmuşsa bol su ile göz kapağı tamamen açık olarak en az 10 dakika göz yıkanmalı ve göz doktoru çağırılmalıdır.
Yutulması halinde hastaya bol su içirin (gerekliyse bir kaç litre) kusturmayın (delme riskine karşı),derhal ilk yardım servisine başvurun, kabı veya etiketi
gösterin.Nötralize etmeye kalkmayın.


Amonyak tehlikeGüvenlik Bilgi Formu

Ürünün tehlike tanımı
Cildi tahriş eder.
Zararlı : Solunması halinde akciğerde hasara sebep olabilir.
Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun.
( Mümkünse etiketi gösterin. )
Yutulması halinde kusturmayın, derhal ilk yardım servisine başvurun, kabı veya etiketi
gösterin.
Cilt ile teması halinde bulaşan giysiyi hemen çıkarın ve bol miktarda su ile hemen
yıkayın.
Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın.


Madde ile çalışıldıktan sonra eller ve yüz yıkanmalıdır.

Amonyak| www.amonyak.org